Faktura do paragonu
 

Do paragonów bez wskazanego NIP nabywcy wystawionych od 1 stycznia 2020  – podatnikowi VAT (czynnemu lub zwolnionemu) nie będzie można wystawiać faktur. Wyjątek będą stanowiły usługi taksówek osobowych.
Stwierdzenie wystawienia faktury VAT do paragonu, który nie zawierał numeru NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem na sprzedawcę dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji VAT) w wysokości 100 proc. kwoty podatku na tej fakturze. Takie same sankcje będą groziły nabywcy, który ujmie taką fakturę w swojej ewidencji.
W przypadku osoby fizycznej – zamiast sankcji będzie stosowana kara wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego. Na paragonie nie jest możliwe ręczne dopisanie NIP-u odbiorcy – stąd tylko niektóre kasy będą miały możliwość wystawienia paragonu z NIP.

Dlatego w momencie zakupu konieczne jest poinformowanie sprzedawcy o potrzebie uzyskania  faktury.

2019-11-19