Indywidualny rachunek bankowy
 

Od 1 stycznia 2020 zapłata:
1) podatku dochodowego od osób fizycznych,
2) podatku dochodowego od osób prawnych,
3) podatku od towarów i usług oraz
4) niepodatkowych należności budżetowych (np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe),
będzie dokonywana na indywidualny rachunek bankowy. Każdy podatnik (nie tylko przedsiębiorca), będzie miał swój indywidualny rachunek do dokonywania powyższych wpłat. Na rachunek ten nie będzie się wpłacać zobowiązań z innych tytułów, jak np. podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od spadków i darowizn.
Rachunek podatkowy składa się z 26 znaków:

     LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX
 

gdzie:
•    LK oznacza liczbę kontrolną,
•    wartość 10100071 jest stała dla każdego rachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
•    wartość 222 jest stała dla każdego rachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
•    Y=1, gdy identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL,
•    Y=2, gdy identyfikatorem podatkowym jest NIP,
•    po znaku Y jest twój PESEL lub NIP,
•    na kolejnych pozycjach są zera.
Ta budowa rachunku jest stała i umożliwia weryfikację prawidłowości numeru konta.

Rachunek podatkowy każdy może wygenerować na stronie:

 www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego               

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy.