Informacja o jednolitym pliku kontrolnym

Media dużo piszą o jednolitym pliku kontrolnym. Od stycznia obowiązkowe będzie dla wszystkich czynnych podatników VAT (czyli tych którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT 7K) przekazywanie ewidencji VAT, zawierających wszystkie dokumenty, na podstawie których sporządzania jest deklaracja VAT, w postaci elektronicznej na bramkę w Ministerstwie Finansów. Celem tego jest weryfikacja, czy z wszystkich faktur, które stanowią podstawę odliczenia VAT, został zadeklarowany obowiązek wpłaty podatku VAT przez wystawcę faktury. Weryfikacja ta umożliwia to szybką reakcję fiskusa na nieprawidłowości. Obowiązek ten w imieniu klientów będzie wykonywało biuro rachunkowe.
Jest też drugie znaczenie jednolitego pliku kontrolnego. Występuje ono w trakcie kontroli podatkowej – kontrolujący mogą w określonych sytuacjach żądać przekazania danych do kontroli w postaci elektronicznej w określonym formacie, które będą dalej przez nich „obrabiane”. Ten obowiązek dla firm „mikro” wchodzi w życie od 1 lipca 2018r. – dotyczy tych firm, dla których dokumentacja jest prowadzona w sposób elektroniczny.