Ograniczenie prawa do zwolnienia z VAT dla małych firm (od 01.09.2019)

Ustawa  o VAT przewiduje prawo do wybory zwolnienia z rozliczania VAT dla podatników osiągających obrót do 200 tysięcy złotych. Dotychczas prawa tego  nie mieli podatnicy dokonujący sprzedaży metali szlachetnych wymienione w zał. nr 12 do ustawy,  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (poza energią elektryczną, wyrobami tytoniowymi, używanych samochodów osobowych będących środkiem trwałym) oraz budynków, budowli lub ich części, terenów budowlanych czy nowych środków transportu. Do zwolnienia nie mieli prawa również podatnicy wykonujący usługi prawnicze, doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego) oraz jubilerskie.

Od 1 września 2019r.  zakres wyłączeń z prawa do wyboru zwolnienia z VAT zostaje rozszerzony o podatników:

  • - dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do  pojazdów samochodowych oraz motocykli,
  • - świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu;
  • - dokonujących sprzedaży poprzez zawarcie umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy (czyli przez internet np. Allegro czy OLX, telefon lub inny sposób, bez osobistego kontaktu) następujących towarów:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych,
- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (objęte PKWiU 28).

Nawet jedna transakcja dokonana np. przez Allegro czy OLX, dotycząca towaru mieszczącego się wymienionych grupach towarów spowoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT (np. sprzedaż używanego komputera czy telefonu). Należy zwrócić uwagę na duży zakres przedmiotowy kryjący się w poz. objętej PKWiU 28.