Usługi dla osób fizycznych

Usługi dla ludności

  • prowadzenie rozliczeń prywatnego najmu (ryczałt lub zasady ogólne)
  • prowadzenie spraw wiązanych z prywatnym zatrudnieniem na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów uaktywniających (nianie)
  • zwrot VAT za materiały budowlane
  • podatek od spadków i darowizn
  • przygotowanie wniosków do organów podatkowych np. w sprawach interpretacji podatkowej, ulg w spłacie zaległości podatkowych, ograniczenia wysokości zaliczki na podatek
  • doradztwo lub reprezentowanie klienta w toku postępowania kontrolnego (kontrola podatkowa) oraz postępowania podatkowego (zmierzającego do ustalenia zobowiązania podatkowego)
  • sporządzenie odwołania od decyzji podatkowej, doradztwo lub reprezentowanie w potęgowaniu odwoławczym
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje w sprawach podatkowych
  • inne uzgodnione z klientem

Dane informacyjne

Doradztwo podatkowe

ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 603 126 375
E-mail: moll@piotrmoll.pl
www: doradztwo.piotrmoll.pl