Doradztwo podatkowe

BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE w obecnym kształcie funkcjonuje od kwietnia 1999 roku.

Naszą ideą jest rzetelna i kompleksowa obsługa klientów w możliwie szerokim zakresie. Chcemy ich odciążyć od obowiązków, które dla nich mogą być czasochłonne i trudne, wykonując te zadania fachowo i terminowo.

Dlatego prowadzimy na zlecenie klientów zarówno księgowość (księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów dla potrzeb ryczałtu), ewidencje i rozliczenia VAT, jak i rozliczenia ZUS oraz sprawy płacowe i kadrowe (w uzgodnionym zakresie). W zakres umowy standardowo wchodzi również reprezentowanie przed urzędem skarbowym (postępowanie sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe), a gdy to konieczne wnoszenie odwołań której adresatem jest Izba Skarbowa. W ramach zawartej umowy udzielane są porady dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. Współpracujemy z radcą prawnym, specjalistą ds. bhp – w tym zakresie, na prośbę klienta, służymy pomocą we wzajemnych kontaktach.

Właściciel jest doradcą podatkowym i posiada Certyfikat wydany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

W biurze przestrzegane są zasady tajemnicy zawodowej określonej w ustawie o doradztwie podatkowym Właściciel ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A.

Dane informacyjne:
NIP 5471017741
REGON 072252010
Wpis na listę doradców podatkowych nr 04314

 

Dane informacyjne

Doradztwo podatkowe

ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 603 126 375
E-mail: moll@piotrmoll.pl
www: doradztwo.piotrmoll.pl