Pomoc dla osób zakładających działalność

Pomoc w zakładaniu firm jednoosobowych i spółek

  • wybór formy opodatkowania
  • dobór PKD
  • pomoc w wypełnieniu formularza CEIDG lub druków KRS
  • pomoc w wypełnieniu zgłoszeń do ZUS
  • pomoc w wypełnieniu formularzy do urzędu skarbowego (VAT-R, NIP-2 z załącznikami, PCC)

Dane informacyjne

Doradztwo podatkowe

ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 498 66 65
fax: +48 33 496 38 88
mob: +48 603 126 375

biuro@piotrmoll.pl
doradztwo.piotrmoll.pl