Nowy sposób płacenia składek ZUS

Nowy sposób płacenia składek do ZUS wydaje się prosty – jeden przelew zamiast czterech, trzech, dwóch lub … jednego. Wcześniej numery rachunków były ogólnopolskie, łatwe do zweryfikowania. Otrzymałem pytania: jak sprawdzić czy numer rachunku składkowego jest prawidłowy, czy ktoś go nie „podmienił”, albo co zrobić gdy się zagubi. Jest możliwość weryfikacji numeru konta, który ma następującą strukturę:
2 cyfry – liczba kontrolna XX
11 cyfr – stały numer 60000002026
3 cyfry – liczba uzupełniająca YYY
10 cyfr – NIP płatnika składek NNNNNNNNNN

W dotychczasowym schemacie wygląda to następująco:

XX 6000 0002 026Y YYNN NNNN NNNN    (NN NNNN NNNN – to nr NIP)

Każdy może sprawdzić swój osobisty numer konta rachunku składkowego do zapłaty składek ZUS na stronie https://www.eskladka.pl/
Sprawa numeru konta to jednak jest mały problem. Poważniejszą sprawą jest  sposób rozdzielania wpłaconej kwoty. Dotychczas wpłata była zaliczana na poczet deklaracji wskazanej w płatności składki (podawało się okres i numer deklaracji). Od nowego roku dokonana wpłata w danym miesiącu ma być dzielona na poszczególne fundusze na podstawie deklaracji za poprzedni miesiąc (dotychczas też wpłata następowała w następnym miesiącu) Zostanie ustalony procentowy udział składek należnych na poszczególne fundusze w deklaracji i na tej podstawie, wg tych procentów, zostaną zasilone poszczególne fundusze. Na każdy z tych funduszy kwota będzie zaliczana na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Jeżeli w stosunku do tych płatności występowały odsetki – również one zostaną pokryte, jednocześnie z zapłatą należności podstawowej. Jeżeli kwota będzie zbyt mała – należność podstawowa i odsetki będą pokryte w tej samej części. – nie będzie pokryte całe zobowiązanie. Wynika z tego ryzyko, że wpłacając pełną kwotę z ostatniej deklaracji, jeżeli występują jakiekolwiek zaległości za poprzednie okresy, powstaną  zaległości z bieżącej deklaracji, a w konsekwencji może nie być w pełni pokryta składka na ubezpieczenie chorobowe i utracone prawo do zasiłku chorobowego. Dlatego ważne jest upewnienie się, zwłaszcza przez osoby posiadające ubezpieczenie chorobowe, że  nie posiadają zaległości, które mogły powstać nawet przez „czeski błąd” przy zlecaniu płatności. Powiązanym problemem może być prawidłowe rozliczenie podatkowe wpłaconych kwot, gdyż ubezpieczenie społeczne odlicza się od dochodu, zdrowotne – w części odlicza się od podatku a Fundusz Pracy wprowadza się do kosztów, odsetki od nieterminowej wpłaty nie są uwzględniane w żaden sposób.